Nu in HeArtGallery, SmARTerials. Kunstenaars, materialen en technieken.

Toekomst HeArtGallery onzeker.

maandag 22 juli 2019

HeArtGallery werd door de gemeente gevraagd een voorstel te doen voor nieuw beleid. Inzet was om een erkenning te krijgen als culturele instelling met de focus op Beeldende Kunst en Vormgeving en een structurele bijdrage om te kunnen professionaliseren. Alle indieners voor nieuw beleid, 34 in totaal, kregen de gelegenheid om hun plannen aan de raad te presenteren. Ondertussen heeft de raad aan het college haar voorkeuren uitgesproken welk nieuw beleid zij graag beloond willen zien. Voor HeArtGallery waren de uitkomsten zeer teleurstellend. Slechts drie partijen, PvdA, Groen Links en Burger Belangen, spraken expliciet uit om HeArtGallery te willen steunen. Het college heeft besloten om het voorstel voor HeArtGallery niet op te nemen in de kadernota. Zij kiezen er nu niet voor, in afwachting van de evaluatie van de Kunst en Cultuurnota in het najaar van 2019, om deze te honoreren. Voor HeArtGallery betekent dit uitstel tot later dit jaar en opnieuw onduidelijkheid en onzekerheid m.b.t. programmering en huisvesting. Het bestuur zal zich beraden of zij zolang kan wachten. De reacties van de meeste fracties maar ook haar betrokkenheid en interesse in wat HeArtGallery de afgelopen drie jaar heeft bewerkstelligd hebben de zorg vergroot dat HeArtGallery eind dit jaar haar deuren gaat sluiten.


Terug naar het overzicht