We hebben onze deuren moeten sluiten per 1 januari 2020

Liesbeth Piena 7-07 t/m 18-08

vrijdag 14 juni 2019

Dat het niet vanzelfsprekend is dat de selectiecommissie van het HeArtpool fonds, het HeArtfund, elk jaar een kandidaat aanwijst, bewees het jaar 2017-2018. De commissie was van mening dat geen van de afgestudeerden van de schilderafdeling van de Aki/ArtEZ dat jaar voldeed aan de criteria. De commissie heeft inmiddels een reputatie hoog te houden. Veel van de geselecteerde kunstenaars van de afgelopen tien edities hebben ondertussen landelijke aandacht en bekendheid gekregen, zijn opgenomen in particuliere collecties, uitgenodigd voor stipendia en zijn gehonoreerd met prijzen, zoals de Buning Brongers Prijs of de Koninklijke Prijs voor de Schilderkunst. Gelukkig bood het jaar 2018-2019 weer een boeiende lichting en had de commissie de keuze uit meerdere, interessante kandidaten.

Na een kort beraad was de selectiecommissie het unaniem met elkaar eens. De kandidaat voor de elfde editie van het HeArtfund kwam toe aan: Liesbeth Piena.           De commissie was bijzonder gecharmeerd van haar grafische benadering en haar kleurgebruik. De eigen originele signatuur was uiteindelijk doorslaggevend.

Stichting HeArtpool nam in 2007 het initiatief tot het HeArtfund, om jaarlijks een afgestudeerde van de schilderafdeling van de Aki/ArtEZ voor een periode van één jaar te ondersteunen bij de overgang van de academie naar het zelfstandig ondernemerschap als beeldend kunstenaar. De kandidaat krijgt een jaar een atelier ter beschikking en een maandelijkse financiële bijdrage in de materiaalkosten. De periode wordt afgesloten met een solotentoonstelling in de HeArtGallery, de eigen tentoonstellingsruimte van Stichting HeArtpool, waarbij deze publicatie verschijnt. Ook de kosten voor deze publicatie worden door de stichting betaald en komen uit de jaarlijkse bijdrage van de deelnemers van de stichting.

Sinds 2007 hebben elf kunstenaars gebruik kunnen maken van het fonds t.w.: Remco Dikken, Omar Koubâa, Hanan Klei, Refika Düx, Vincent Vreeke, Maarten van Aken, Sam Samiee, Jan Bilitewski, Helena Hoogenraad, Nancy de Graaf en dit jaar Liesbeth Piena die tijdens haar HeArtfund periode al de Sluijters Prijs 2019 kreeg toegekend.

De selectiecommissie, bestaat uit kunsthistorica Jet van der Sluis, beeldend kunstenaar Remco Dikken en ondergetekende namens de Stichting HeArtpool. 


Terug naar het overzicht