We hebben onze deuren moeten sluiten per 1 januari 2020

Kruiswegstaties 6 mrt.- 20 apr. Waterstaatskerk

zaterdag 09 februari 2019

Kruiswegstaties in modern perspectief

Lijden en onrecht in de Waterstaatskerk verbeeld

De tijd voor Pasen, ook wel de 40 dagentijd genoemd, is de bezinningstijd in de kerken rondom het lijden van Jezus met vormen van lijden en onrecht van nu. Dit jaar begint op Aswoensdag 6 maart tot en met zaterdag 20 april. In die periode is een tentoonstelling van moderne kruiswegstaties in de Waterstaatskerk te zien. Op zondag 21 april is het Pasen.

In het verleden is het lijden van Jezus verbeeld in de zogenaamde Kruiswegstatieswaar men aandachtig naar keek. Het is een visualisering van zijn lijdensweg vanaf het paleis van de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus tot op de heuvel Golgotha. Daar werd hij gekruisigd. 

Hoe wordt het lijden en onrecht in het heden verbeeld waar we stil bij willen staan? Zijn er hedendaagse kunstwerken te verbinden met de 14 staties die traditiegetrouw worden gehanteerd? Die niet direct de traditiegetrouwe staties verbeelden maar wel een vergelijkbare zeggingskracht of lading in zich hebben.Denk aan ‘Jezus wordt ter dood veroordeeld’ (statie 1), Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder (statie 4) en Je zus sterft aan het kruis (statie 12). 

Jan Noltes, voorzitter Stichting HeArtGallery te Hengelo, is gevraagd een definitieve selectie te maken uit particuliere collecties en de kunstuitleen collectie van HeArtGallery. Er zijn schilderijen, grafiek en sculpturen te zien van o.a. Persijn Broersen, Udona Boerema, Marjo Sleiderink, Arno Kramer en Karl Trompert. Een boeiend geheel met een eigen interpretatie dat tot nadenken stemt.

Je bent van harte uitgenodigd om de kunstwerken in de Waterstaatskerk te bekijken.                                  Wat: tentoonstelling hedendaagse kunstwerken in relatie tot de kruiswegstaties                                        Waar: Waterstaatskerk, Deldenerstaat 20, Hengelo

Wanneer: 6 maart tot en met 20 april 2019, maandag tot en met vrijdag 9.30 - 12.30 uur en zaterdag van 12.30 - 17.00 uur. 

Lezing, interview en gesprek

Op zondag 17 maart vertelt Jan Noltes over de keuze en de achtergrond van de kunstwerken. Enkele deelnemende kunstenaars worden ook geïnterviewd. Wat is hun drive om kunstenaar te zijn? Hoe kwamen ze tot dit specifieke werk? 

Na de pauze is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Welk kunstwerk sprak tot jouw verbeelding, raakte je en zette je aan tot denken? Ten behoeve van het gesprek is het aan te bevelen om daags voor de lezing de tentoonstelling te bezoeken.

Wat: lezing, interviews en onderling gesprek over de tentoonstelling                                                       Waar: Waterstaatskerk, Deldenerstaat 20, Hengelo                                                                            Wanneer: 17 maart 15.30 - 17.30 uur. Inloop 14.30 uur

Samenwerking                                                                                                                              ‘Kruiswegstaties in modern perspectief’ is een samenwerking tussen de Protestantse Gemeente Hengelo/kunstcommissie i.o., Vereniging Vrijzinnige Protestanten Hengelo en HeArtgallery Hengelo. 


Terug naar het overzicht