13 okt. t/m 24 nov. 'Structuren' van Rinus Roelofs

'No HeArt Feelings' 24-11 t/m 29-12 laatste expo

zondag 03 november 2019

No HeArt Feelings

 

Geen hart voor de kunst in Hengelo. No HeArt Feelings. Dat is het thema van de laatste tentoonstelling die we in HeArtGallery organiseren. We hebben ons best gedaan om in Hengelo een podium voor professionele beeldende kunst en vormgeving opnieuw tot leven te brengen. Dat vonden we belangrijk voor de stad, voelden ons schatplichtig aan hen die ruim 70 jaar geleden het initiatief namen. Bijna vier jaar hebben bestuur, vrijwilligers en professionele kunstenaars samen met partners, gesteund door fondsen en bedrijfsleven, mooie dingen tot stand gebracht. We kijken terug op een fantastische tijd, maar hebben helaas moeten besluiten om te stoppen. HeArtGallery heeft uiteindelijk niet de harten van bestuurlijk Hengelo weten te veroveren om ons te steunen. We gaan dus stoppen maar kijken terug met trots en verwondering over de mooie tentoonstellingen en projecten die we samen hebben gerealiseerd.

We willen samen met professionele beeldende kunstenaars enb vormgevers waardig afscheid nemen van HeArtGallery in de hoop dat er in de toekomst nieuwe ideeën voor een podium voor professionele beeldende kunst het licht zullen zien. 

Stadskamer wordt rouwkamer

We richten de Stadskamer van HeArtGallery in als rouwkamer. Het wordt een plaats voor afscheid, overdenking en contemplatie. Sfeervol ingericht en met herinneringen aan de afgelopen jaren. Er is een condoleance register aanwezig. Gelegenheid tot afscheid nemen is er vanaf 24 november tot 29 december. Zondag 29 december sluiten we af met een passende bijeenkomst en een laatste groet.

No HeArt Feelings

Met het project No HeArt Feelings staan we dus niet alleen stil bij wat was, maar kijken met name naar de toekomst. We sturen geen kaart ter afscheid, maar vragen professionele beeldende kunstenaars die ons initiatief altijd een warm hart hebben toegedragen, een reactie te sturen. Niet het verdriet en de boosheid vanwege het afscheid als onderwerp, maar ter inspiratie voor toekomstige bestuurders, kunstliefhebbers, kunstenaars om tot nieuwe ideeën en oplossingen te komen. Want laat duidelijk zijn, wat is een stad zonder een kloppend hart voor de beeldende kunst? De ingezonden reacties worden geëxposeerd in de tijdelijk tot rouwkamer ingerichte Stadskamer.

Zilveren Camera 2019, 1-12 t/m 30-12

maandag 22 juli 2019

De 70ste editie van de Zilveren Camera laat in HeArtGallery meer dan 200 indrukwekkende nieuwsfoto’s zien van in totaal 55 fotografen. Niet alleen de beste persfoto’s van het afgelopen jaar maar ook de winnaars voor de Prijs voor Storytelling, de NSP/Zilveren Camera Sportfoto van het Jaar en de Paul Peters Fotoprijs voor sociale fotografie. Je kunt urenlang dwalen langs grote en kleine verhalen van het afgelopen jaar. 

De prijswinnaars op een rijtje:

Winnaar Documentair internationaal – serie / Cynthia Boll.
Winnaar Documentair nationaal – serie / Marvel Harris.
Winnaar Kunst, Cultuur en Entertainment – enkel / Jan de Groen.
Winnaar Kunst, Cultuur en Entertainment – serie / Hans de Kort.
Winnaar Nieuws internationaal – enkel/ Gerlinde Schrijver.
Winnaar Nieuws internationaal – serie / Bram Janssen.
Winnaar Nieuws nationaal – enkel / Remko de Waal.
Winnaar Nieuws nationaal – serie / Marcel van den Bergh.
Winnaar Nieuws regionaal – enkel / Rob Engelaar.
Winnaar Nieuws regionaal – serie / Dingena Mol.
Winnaar Personen in in het nieuws – serie / Merlijn Doomernik.
Winnaar Personen in in het nieuws – enkel / Carla van de Puttelaar.
Winnaar Politiek – enkel / Freek van den Bergh.
Winnaar Politiek – enkel / Freek van den Bergh.
Winnaar Sport – serie / Pim Ras.

HeArtGallery stopt eind 2019

maandag 22 juli 2019

Geachte college,

Het bestuur van de Stichting HeArtGallery is tot de conclusie gekomen, dat er in Hengelo voor haar initiatief geen toekomst is. Daarmee komt voorlopig een einde aan de alom geroemde reputatie, die de stad heeft opgebouwd in de afgelopen 70 jaar, als podium voor professionele beeldende kunst. Een reputatie die HeArtGallery in stand had willen houden, voortzetten en uitbouwen na het stopzetten van de subsidie voor de beeldende kunst door de gemeente Hengelo in 2013 en daaruit volgend de sluiting van AkkuH, Centrum voor Actuele Kunst Hengelo.

De recente raadsvergadering, waarbij de fracties hun voorkeur voor nieuw beleid mochten uitspreken, was voor het bestuur het uiteindelijke signaal dat er geen perspectief is voor de HeArtgallery. Slechts de fracties van PvdA, Groen Links en Burger Belangen spraken expliciet hun voorkeur uit om HeArtGallery te steunen. Te weinig, volgens de mening van het bestuur, om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. Tel daarbij de houding van de gemeente die HeArtGallery heeft ervaren vanaf de oprichting in 2016 en het ontbreken aan enig inhoudelijke overleg over de beeldende kunst in Hengelo, het bestuur kan niet anders concluderen, dan dat de wil er bij de gemeenteraad in meerderheid niet is om HeArtGallery te steunen.

U geeft aan in uw brief d.d. 26 juli 2019, inzake besluit kadernota 2020-2023, dat het door Stichting HeArtGallery  ingediende voorstel voor nieuw beleid niet wordt gehonoreerd. De raad kiest er, in afwachting van de evaluatie van de Kunst en Cultuurnota, in het najaar van 2019, voor om op basis van de opbrengsten van die evaluatie een integrale afweging - ook voor nieuw beleid – binnen het totale kunst en cultuurbeleid te maken. Het bevreemdt ons te moeten constateren dat overige culturele kernvoorzieningen in de kadernota wel geld toegezegd hebben gekregen. 

De resultaten van deze evaluatie, de daarop volgende visie voor het totale kunst en cultuurbeleid en het uiteindelijke besluit voor uitvoering zal zeker niet dit jaar zijn beslag krijgen. Daar wil en kan het bestuur van de Stichting HeArtGallery niet op wachten.

HeArtGallery heeft, geheel onbezoldigd, in de afgelopen drie en een half jaar haar nek uitgestoken om de beeldende kunst in Hengelo de reputatie te laten behouden die het in vele decennia heeft opgebouwd. Dit was niet mogelijk geweest zonder de financiële steun van het huidige Lokaal Fonds Hengelo, de Rabobank, Brok Interieur en bijdragen vanuit het bedrijfsleven en particulieren. Zij mist, als bestuur en als vrijwilligers, de erkenning en de waardering van de gemeente voor het vele werk dat dit initiatief met zich meebrengt.     Werk dat overigens met alle liefde voor de stad en de kunst is gedaan. De wijze waarop het voorstel voor nieuw beleid is behandeld en beoordeeld door de meerderheid van de raad en waarbij geen duidelijke standpunt werd ingenomen, is als zeer teleurstellend ervaren. De mening van het huidige college inzake het belang van de professionele kunst voor de stad Hengelo, was al langer bekend. Het doorschuiven naar later in het jaar om meegenomen te worden in de evaluatie van de Kunst en Cultuurnota, is het uitstellen van een standpunt en geeft op generlei wijze  hoop waaruit energie te putten valt voor de toekomst van HeArtGallery. We missen de betrokkenheid, de waardering en de inhoudelijke dialoog met u als organisatie op alle niveaus voor dit burgerinitiatief, waarvan u in meerderheid aangeeft dit zo belangrijk te vinden voor de stad.

Het bestuur is er dan ook, om het even populair te zeggen, klaar mee. We hebben ons best gedaan, er heel veel energie en tijd in gestoken, samen met de vele vrijwilligers. We hebben mooie projecten gerealiseerd, honderden kunstenaars een podium kunnen bieden en vele duizenden bezoekers mogen laten genieten, ook van buiten de regio. Jammer voor de professionele beeldende kunst en de kunstenaars in de stad, jammer voor de zeer plezierige samenwerking met Hengelo Leest bij het maandelijks Cultuur Podium Drienerstraat, jammer voor de hechte band die is ontstaan met organisaties in binnen en buitenland, jammer voor het Street Art Festival en alle projecten die HeArtGallery heeft geïnitieerd en die de stad meer kleur hebben geven en jammer voor de diversiteit van de Drienestraat waar HeArtGallery een belangrijke en actieve bijdrage aan levert.

Wij wensen u veel succes met de evaluatie Kunst en Cultuurnota en hopen dat er nieuwe kansen ontstaan, waar anderen opnieuw energie uit kunnen putten om de draad weer op te pakken. Een stad, die aantrekkelijk wil zijn om te komen, wonen, werken en bezoeken, kan niet zonder een divers cultureel aanbod en daar maakt óók de professionele beeldende kunst een essentieel onderdeel van uit. Dit is een gemiste kans.

Hoogachtend,

Bestuur HeArtGallery

 

Stadskamer Paul Hoebee 31-3 t/m 25-4

vrijdag 22 maart 2019

Paul Hoebee
Bazaar 9, 7552 KP  Hengelo
tel 074 2567746 & 06 23137717

Opleiding AKI 85 t/m 89 (  afgestudeerd op schilderen }

Exposities

* Gallerie Sahara Hengelo
* Bergkerk Deventer
* Grijze zaal Enschede
* Gallerie de Kapel Groningen
* Gallerie Baba-Jaga Roodeschool
* Gallerie Markt 17 Enschede
* Grafisch Atelier Twente Enschede
* Gallerie Lambooijhuis Hengelo
* Grafisch Atelier Atelier Den Bosch

Publicaties

* Tijdschrift HP/de Tijd ’90 – 5 jonge kunstenaars uit Nederland
* Rabotnek TV Netherlands – jonge veelbelovende kunstenaars ’89
* 94 kunstenaars uit Hengelo in beeld


Motivatie en inspiratie:

Tijdens mijn opleiding aan de AKI en ook in de jaren er na maakte ik vooral abstracte schilderijen, maar op een of andere manier kon ik daar nooit helemaal mijn ei in kwijt.
Ongeveer 15 jaar geleden besloot ik me niet langer te richten op dit abstracte werk en mijzelf de vrijheid te geven figuratieve en zelf realistische werken te maken. 
Op dat moment, gezien mijn opleiding aan de AKI was dat nog redelijk controversieel.
Maar thema’s als dood, religie, non dualiteit en kinderjaren laten zich voor mij beter vangen in mijn huidige vorm van schilderen.

In mijn werkwijze ben ik soms wel jaren bezig met een thema en probeer het onderwerp van diverse zijden te benaderen om zo een ingang te vinden en tot meer begrip te komen.
Het boeit me met name om te zien en ervaren dat tijdens het werk mijn aandacht en liefde tot hetgeen ik maak essentieel blijken te zijn. Pas als ik “in de huid kan kruipen” ontstaat het.
Natuurlijk spelen techniek en studie een rol, maar alleen dan wanneer ik in staat ben daadwerkelijk mijn hart er in te leggen, ben ik in staat dat te creëren wat ik wil.

Mijn inspiratie haal ik de laatste jaren vooral uit afbeeldingen uit de jaren 1950 tot 1960, misschien omdat die sfeer verbonden is met mijn kindertijd. Maar denk vooral omdat het een tijdvak was dat ik ken en zie als een periode van “onvrijheid” “ouderlijk gezag” en aanpassen en conformeren aan regeltjes. Ook al lijkt het misschien soms zo dat mijn werk verhalend is, 
is dat zeker niet mijn insteek. Ik wil geen werk gaan uitleggen. Het is gewoon wat het is voor de beschouwer.

Als ik heel eerlijk ben naar mijzelf weet ik werkelijk niet of ik “kunst” maak of dat ik wel een kunstenaar ben. Ik maak wat ik maak omdat daar kennelijk een soort innerlijke noodzaak toe is.Voor wie of wat… ik heb geen idee.Mijn omgeving vindt dat mijn werk getoond moet worden. Als het aan mij ligt zou ik gewoon blijven schilderen totdat ik het goed genoeg vind, ook al zou dat mogelijk nooit zijn.

Hengelo Toont 3 t/m 21 april

vrijdag 22 maart 2019

Op 16maart waren rond de 200 mensen aanwezig bij de opening van de tentoonstelling Hengelo Toont 3 waaraan ruim tachtig professionele Hengelose kunstenaars deelnemen. HeArtGallery vierde haar derde verjaardag en 75stetentoonstelling in drie jaar tijd. De tentoonstelling is nog tot 22 april te bezoeken. Deelnemende kunstenaars zijn: Maarten van Aken,Sulaiman Ali, Willemina Bakkenes, Willie Beckmans, Christine Beltman,Ebba van der Bijl,Anita Boerrigter, Sylvia Bökkerink, Agnes Booijink, Leo Bos, Jozef de Bot,Alphons ter Brake, Irma Bruggeman, Johan Bruinenberg, Geke Buis,Wynand Buursink, Herbert Capelle,Talya Damhuis-Meller, Pier van Dijk, Ton Duivenvoorden, Lucie van Eerten, Rineke Engwerda, Hans Ensink op Kemna, Wendy Fabels-Kruse, Hettie Franken, Renata de Frankrijker, Erik Gigengack,Henk Geuzinge, Lynne Greenaway, Jenny de Groot, Viktoria Gudnadottir, Gerry Hesselman-Bouwhuis,Paul Hoebee, Agnes Hoks, Martha Lucia Inagán, Paul Jansen Klomp, Merit de Jong, Marcel Kistemaker,Mieke klein Obbink,Vera Koers, Ali Koubâa, Omar Koubâa, Marian Kromkamp, Henk Lassche,Huub Mikx, Ank Lauvenberg, Mirna Limon, Hiske Loomans - de Sonnaville, Gerrie Lulof, Morra, Judith Mulder, Dianne Nieuwland,Willemien Nijman,Wim Olijslager, Martin Oostenrijk/Heleen van der Veen, Rob van Piekartz, Leon Polko,Ben Schildkamp, Ceasare Schuit, Marjo Sleiderink, Erik Staman,Gonda Steffens,Arpad Szombathelyi, Lydia Szubert, Fenneke ten Thij,Anja Temmink, Jet van der Tol, Eric Vanaubel,SaskiaVanaubel, Charlotte van de Veen, Dorothé Verberne, Jose Anna Maria Verstappen, Wiek Vervoort, LaraVos, Esther de Vries,JanWessels, Herna Wielink,Anne Wind, Metin Yirtici, Simone Zacharias, Frans Zekhuis,Derya Zenginoglu.

Lees meer